Bosphorus Limestone

Bosphorus Limestone, klasik gri limestone' dur. Bosphorus Limestone blokları orta ve küçük boyutlardadır.En geniş 30.5x61cm e kadar ebatlanabilen bu taş, yoğun ve uyumlu bir zemine sahiptir. Bosphorus Limestone'u fayans,karo, mozaik ve molding olarak önerebiliriz. Wikipedia'ya göre, Limestone, mercan ve yumuşakçalar gibi deniz organizmalarının iskelet parçalarından oluşan bir tortul kaya,kireçtaşıdır. Yapısında kalsit karbonat'ın farklı kristal formları olan kalsit ve aragonit mineralleri bulunur. Tortul kayaçların yaklaşık %10'u limestone'dur. Limestone'un suda, zayıf asit çözeltilerinde bulunması karst oluşumuna neden olur. Bu sularda limestone binlerce, hatta milyonlarca yıl süresince aşınır. Birçok mağara sistemi de Limestone anakayasındandır.

Share this page with your friends.

*
*
*

Request Information

*
*