Casablanca Limestone

Casablanca Limestone, Afyonkarahisar yakınlarında bir ocakta üretilir. Türkiye'nin en geniş ölçülerde limestone blokları bu ocaktan çıkarılır. Casablanca Limestone, fayans ve mozaik olarak üretildiği gibi limestone plaka ve tezgah olarak da üretilebilir. Wikipedia'ya göre, Limestone, mercan ve yumuşakçalar gibi deniz organizmalarının iskelet parçalarından oluşan bir tortul kaya,kireçtaşıdır. Yapısında kalsit karbonat'ın farklı kristal formları olan kalsit ve aragonit mineralleri bulunur. Tortul kayaçların yaklaşık %10'u limestone'dur. Limestone'un suda, zayıf asit çözeltilerinde bulunması karst oluşumuna neden olur. Bu sularda limestone binlerce, hatta milyonlarca yıl süresince aşınır. Birçok mağara sistemi de Limestone ana kayasındandır.

Share this page with your friends.

Request Information

Join Our Newsletter

Be the first to know about the newest product arrivals, exclusive offers, design inspirations and more.

By signing up for our newsletter, you agree to receive marketing communication from Tureks.